Close

Ehitusauditi käigus hindame ehitise vastavust kasutusloa saamise tingimustele.

Ehitusaudit

Ehitusauditi käigus hindame hoone vastavust kasutusloa saamise tingimustele. Hindame, kas ehitis vastab selle kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras ning kontrollime, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu. 


Enne 2003. aastat rajatud ehitiste puhul asendab ehitusaudit ehitusprojekti.


Vajadusel aitame seadustada Teie ehitise – teostame mõõdistused, vormistame puuduvad joonised, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme ehitus- või kasutusloa.


Teostame ehitusauditeid üle Eesti!

Miks valida meid?

Elvo Themas          


Tel. 507 7550 / 735 0371

Maverick OÜ on tegelenud ehitusauditite (ekspertiiside) koostamise ja ehitiste seadustamistega üle 12 aasta.  Meie oskused ja kasutusel olev tehnika võimaldab kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused. 

Küsige ehitusauditi hinnapakkumist!

Ehitiste seadustamine on vajalik, kui:

1. juulil 2015. aastal jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks.

  • hoone on ehitatud projektist erinevalt;
  • hoonet on ebaseaduslikult laiendatud;
  • hoone on ebaseaduslikult püstitatud;
  • soovite hoonele panga kasuks hüpoteegi seada;
  • soovite hoonet müüa ja ostja tahab ostu finantseerida pangalaenuga;
  • soovite hoonet kindlustada ja õnnetuse korral kindlustusseltsilt hüvitist saada.


Kui on küsimusi, 

võtke julgelt ühendust!

Miks tuleks kiirustada?

Vastame 48 h jooksul.

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED